​Leptospirose

Leptospirose er en betegnelse for infektion med bakterien

Leptospira, som der findes over 200 forskellige af. De der har

størst betydning under vores himmelstrøg er leptospira

Icterohaemorrhagiae og Leptospira Canicola. Førstnævnte

giver den såkaldte Weils Syge, der kan ligne en mere eller

mindre akut leverbetændelse; den anden en mere subakut

nyrelidelse.

Infektionen med Leptospirer er en zoonose d.v.s. at der kan

forkomme smitte mellem mange forskellige dyr inklusiv

mennesket, men man mener at det største reservoir findes i

gnaverne i våde områder: rotter og mus.

Bakterien udskilles gennem det inficerede dyrs urin, der føres

til vådområder, hvor disse små gnavere lever. Ny smitte til

vores hunde og andre dyr sker ved at bakterien optages i

små rifter og sår og baner sig vej til nyrer og lever. Ved Weils

Syge opstår der hurtigt tegn på leverbetændelse med gulsot,

blødninger i slimhinder og feber. I akutte tilfælde kan det føre

til hurtig død afhængig af infektionspres og immunitet. Ved

den anden form for Leptospirose hos hunden, ses en mere

langvarig ødelæggelse af nyren med perioder med forøget

drikkelyst afløst af perioder med mindre drikkelyst og lille

produktion af urin. Andre klassiske nyresymptomer, som

opkast, tab af vægt, træthed, dehydrering kan også optræde.

Ved begge former udskilles bakterien i perioder i urinen, men

ikke konstant. Derfor er den sikreste måde at undersøge for

sygdommen ved en kombination af urinprøve og blodprøve. Afhængig af infektionsgrad og immunitet kan behandling ofte lykkes ved hjælp af den rette antibiotika. Hunde der færdes meget i vådområder eller steder med rotteplage bør generelt vaccineres mod leptospirose hvert år.

Ligeledes bør hunde, der tages med syd på også vaccineres. Betegnelsen L i bogstavkombinationen efter vaccinenavnet betyder, at der indgår beskyttelse mod de to nævnte

leptospirbakterier. 

Vores åbningstider​:

Mandag til fredag: 8-17

Torsdag 8-18

Konsultation: 

​Efter AFTALE

Udenfor åbningstider: 

​Ring på tlf.: 86 62 96 66

Dyrlægen træffes bedst pr. telefon om morgenen mellem 8-9.

Om firmaet

Dyreklinikken Jegstrupvej blev oprettet på Jegstrupvej 45, 8800 Viborg af dyrlæge Erling Nedergaard og hans kone, klinikassistent Hanne Nedergaard i 1984.

KONTAKT Info

Åbningstider:

Hverdage 08:00-17:00 

Torsdag 08:00 - 18:00